Web Visits = 9316 || Visit us on :


Become a member

Baie dankie dat u lidmaatskap by ons klub oorweeg. Ons sien uit daarna om u by ons klub te verwelkom.
Enige persoon mag aansluit by ons Fotografie Klub. Alle lede mag deelneem aan die maandelikse kompetisie.
Daar is geen voorwaardes vir deelname aan die maandelikese kompetisie nie.
Al hoewel dit verkies word dat lede die maandelikse byeenkoms (kompetisie) bywoon, is dit nie n vereiste vir deelname nie.

Ledegelde is jaarliks vooruit betaalbaar. ‘n Aansluitingsfooi is deur nuwe lede betaalbaar.
Neem kennis dat die klub se boekjaar strek vanaf November – Oktober.
Foto-inskrywings van voornemende lede, sal slegs aanvaar word na betaling van u aansluitings- & ledegeld.

Ledegelde is soos volg betaalbaar :
Aansluitingsgelde: R100.00
Enkellidmaatskap (jaarliks): R400.00
Gesinslidmaatskap (jaarliks): R570.00
Skolier- & studentelidmaatskap(jaarliks): R180.00

Inbetaling kan gemaak word aan :
Rekeninghouer: Bloemfontein Kameraklub
Bank: ABSA Bank
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 40 50 422 197

Laai gerus ons lidmaatskap vorm hier af:
Lidmaatskap

Stuur jou aansoekvorm en die betalingsadvies aan:
Tesourier: CH de Wet
E-posadres: sheriff@mailbox.co.za
Faksnommer: 051-448 3489

OF doen aansoek aanlyn
Registration